Tag Archives: Bakhtin

Những kẻ lột mặt nạ thiếu hiểu biết

NHỮNG KẺ LỘT MẶT NẠ THIẾU HIỂU BIẾT                                                                       S. Zenkin Bronckart J.-P., Bota C. BAKHTINE DEMASQUE: HISTOIRE D’UN MENTEUR, D’UNE ESCROQUERIE ET D’UNDELIRE COLLECTIF. – Geneve: Droz, 2011. – 629p.   Vinh quang nào cũng phải trả giá. Một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 2 bình luận

Mấy suy nghĩ về việc nghiên cứu Bakhtin

MẤY SUY NGHĨ VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU M.M. BAKHTIN (Nhân bài báo của Ngô Tự Lập Đọc sách “Lột mặt nạ Bakhtin – câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bơm và một cơn mê sảng tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 2 bình luận

Bakhtin và Những vấn đề thi pháp Dostoievski của ông

M. BAKHTIN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THI PHÁP DOSTOIEVSKI CỦA ÔNG  Quyển sách Những vấn đề thi pháp Đốtxtôiépxki do Bakhtin viết năm 1929 đến nay đã in đến lần thứ tư ở Nga thời Xô viết, còn sau thời Xô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 4 bình luận

Lí thuyết cacnavan của Bakhtin va tư duy tiểu thuyết

LÍ THUYẾT CÁC NA VAN HOÁ CỦA BAKHTIN VÀ TƯ DUY TIỂU THUYẾT HIỆN ĐẠI   Trần Đình Sử         Trong cuốn sách dịch, đúng hơn là trích dịch Những vấn đề thi pháp tiểu thuyết Đostoievski của M. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 3 bình luận