Tag Archives: thi pháp thể loại

Có nên xem Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam?

Có nên xem Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam?   Trần Đình Sử       Gần đây có học giả nước ngoài xem Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam, có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 6 bình luận