Tag Archives: chủ nghĩa hình thức

Toàn cảnh thi pháp học (Phần 2)

Cùng thời gian đầu thế kỉ, trường phái phê bình mới Anh, Mĩ gồm I. A. Richards, J. C. Ransom, A. Tate, C. Brooks, W. Empson, W. Wimsatt, R. Wellek… lấy văn bản làm đối tượng trung tâm của nghiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thi pháp học | Thẻ , , | 2 bình luận