Tag Archives: Tính hiện đại

Tính hiện đại và lịch sử lý luận phê bình văn học Việt Nam thế kỉ XX

TÍNH HIỆN ĐẠI VÀ LỊCH SỬ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM  THẾ KỈ XX   Trần Đình Sử         Lý luận văn học Việt Nam thế kỉ XX là một bộ phận không tách rời của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 3 bình luận

Tăng cường tính hiện đại trong văn học và lí luận văn học Việt Nam

TĂNG CƯỜNG TÍNH HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC VÀ LÍ LUẬN VĂN HỌC VIỆT NAM Trần Đình Sử Tính dân tộc và tính hiện đại là hai thuộc tính căn bản của nền văn hoá dân tộc, xử lí đúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này