Tag Archives: phản anh

PHẢN ÁNH TỨC LÀ KIẾN TẠO – Kiêm bàn phản ánh luận trong tầm nhìn hiện đại

          PHẢN ÁNH TỨC LÀ KIỄN TẠO (Kiêm bàn phản ánh luận trong tầm nhìn hiện đại)                                                                                       Trần Đình Sử        Lí luận phản ánh macxít do Lenin xây dựng phát biểu tập trung trong sách Chủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này