Tag Archives: Lí thuyết văn học

Về nội dung và cấu trúc của khai niệm văn học

Về nội dung và cấu trúc của khái niệm văn học nghệ thuật   Ju. M. Lotman Trần Đình Sử dịch   Lời người dịch: Vấn đề đặc trưng văn học, nghệ thuật, hay nói cách khác là khái niệm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | 4 bình luận

Quan niệm diễn ngôn như là yếu tố siêu ngôn ngữ của nghiên cứu văn học

  Quan niệm diễn ngôn như là yếu tố siêu ngôn ngữ của nghiên cứu văn học   Juri Rudnev Trần Đình Sử dịch     1.   Xuất phát từ chỗ, tính chính xác về thuật ngữ là điều kiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 3 bình luận