Tag Archives: ngôn ngữ văn học

Bản chất xã hội, thẩm mĩ của diễn ngôn văn học

BẢN CHẤT XÃ HỘI, THẨM MĨ CỦA DIỄN NGÔN  VĂN HỌC         Văn học là nghệ thuật ngôn từ, nhưng cho đến nay trong hầu hết các tài liệu li luận văn học ở Việt Nam đều chỉ hiểu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 2 bình luận