Tag Archives: tầng lớp trí thức

Văn hóa và con người trong thời hội nhập – Nhìn từ phương diện sử dụng văn hóa

VĂN HOÁ VÀ CON NGƯỜI TRONG THỜI HỘI NHẬP  – Nhìn từ phương diện sử dụng văn hoá   Trần Đinh Sử 1.     Con người và văn hoá Việt Nam đang biến động dữ dội chưa từng có Con người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , | 6 bình luận