Tag Archives: đối thoại

Lại vấn đề nghề văn không sang trọng

Lại vấn đề nghề văn không sang trọng Đôi điều thưa lại với nhà thơ Trần Trương   Trần Đình Sử         Tôi là một nhà khoa học nhân văn, trong thời buổi đổi mới, có rất nhiều vấn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | 12 bình luận