Tag Archives: Lý luạn văn học

Lý luận văn học mác xít trong bối cảnh toàn cầu hóa tri thức

LÝ LUẬN VĂN HỌC MÁC XÍT  TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ TRI THỨC Trần Đình Sử Lý luận văn học mác xít hơn một thế kỷ qua gắn bó với văn học cách mạng nhiều nước, trong đó có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 1 bình luận

PHẢN ÁNH TỨC LÀ KIẾN TẠO – Kiêm bàn phản ánh luận trong tầm nhìn hiện đại

          PHẢN ÁNH TỨC LÀ KIỄN TẠO (Kiêm bàn phản ánh luận trong tầm nhìn hiện đại)                                                                                       Trần Đình Sử        Lí luận phản ánh macxít do Lenin xây dựng phát biểu tập trung trong sách Chủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này