Tag Archives: dịch thuật

Ba loại phê bình xấu

Ba loại phê bình xấu Đinh Phàm Trần Đình Sử dịch Hiện nay trong văn học có ba loại phê bình xấu. Một là loại phê bình xu phụ lối diễn ngôn quyền lực dùng để không chế phê bình, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | 5 bình luận

Quan niệm diễn ngôn như là yếu tố siêu ngôn ngữ của nghiên cứu văn học

  Quan niệm diễn ngôn như là yếu tố siêu ngôn ngữ của nghiên cứu văn học   Juri Rudnev Trần Đình Sử dịch     1.   Xuất phát từ chỗ, tính chính xác về thuật ngữ là điều kiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 3 bình luận

TỪ HÁN VIỆT GỐC NHẬT TRONG TIẾNG VIỆT

TỪ HÁN VIỆT GỐC NHẬT TRONGTIẾNG VIỆT TRẦN ĐÌNH SỬ 1. Tiếng Việt có một vốn từ Hán Việt rất lớn. Tuy chưa có con số thống kê thật xác định, song các nhà ngôn ngữ học ước lượng số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 2 bình luận