Tag Archives: kí hiệu học

Đưa kí hiệu học vào môn đọc văn ở trường trung học

Đưa kí hiệu học vào môn đọc văn trung học phổ thông Cùng các bạn giáo viên trung học     Trần Đình Sử        Nền tảng lí thuyết để dạy học đọc hiểu trong nhà trường hiện nay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 3 bình luận

Kí hiệu học văn học

Kí hiệu học văn học   Tz. Todorrov Trần Đình Sử dịch        Tiêu đề của báo cáo này  và tên của phân ban, mà đó là lí do để viết ra nó, có thể tạo ra ấn tượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 4 bình luận