Tag Archives: diễn ngôn

Bước ngoặt diễn ngôn và sự đổi thay hệ hình nghiên cứu văn học

Bước ngoặt diễn ngôn và sự đổi thay hệ hình  nghiên cứu văn học   Trần Đình Sử 1. Bước ngoạt diễn ngôn và sự đổi thay quan niệm vê bản thể luận. “Diễn ngôn” là thuật ngữ mới của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 4 bình luận

Mĩ học của diễn ngôn truyện thánh trong trường ca Vladimia Ilit Lênin của Maiakovski

Mĩ học của diễn ngôn truyện thánh trong trường ca Vladimia Ilit Lênin của Maiakovski   Ju. V. Shatin Trần Đình Sử dịch        Trong tự truyện bằng thơ Tự mình Tôi, Maia có kể một câu chuyện làm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 3 bình luận

Lí luận văn học Trung Quốc chuyển đổi hình thái diễn ngôn

Lí luận văn học Trung Quốc chuyển đổi hình thái diễn ngôn   Trần Đình Sử             Diễn ngôn lí luận văn học là sản phẩm cỉa lịch sử. Ngữ canhrlichj sử đổi thay diễn ngôn chuyển đổi theo. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 3 bình luận

Khái niệm diễn ngôn trong nghiên cứu văn học hôm nay

Khái niệm diễn ngôn trong nghiên cứu văn học hôm nay   Trần Đình Sử        Thời gian gần đây khái niệm diễn ngôn đẫ xuất hiện rất nhiều trong các bài nghiên cứu đủ loại, nhiều đến mức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 3 bình luận

Bản chất xã hội, thẩm mĩ của diễn ngôn văn học

BẢN CHẤT XÃ HỘI, THẨM MĨ CỦA DIỄN NGÔN  VĂN HỌC         Văn học là nghệ thuật ngôn từ, nhưng cho đến nay trong hầu hết các tài liệu li luận văn học ở Việt Nam đều chỉ hiểu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 2 bình luận

Quan niệm diễn ngôn như là yếu tố siêu ngôn ngữ của nghiên cứu văn học

  Quan niệm diễn ngôn như là yếu tố siêu ngôn ngữ của nghiên cứu văn học   Juri Rudnev Trần Đình Sử dịch     1.   Xuất phát từ chỗ, tính chính xác về thuật ngữ là điều kiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 3 bình luận