Tag Archives: chính tri

Bạo lực – sự tha hóa nhân tính

  Bạo lực – sự tha hóa nhân tính   Trần Đình Sử lược thuật (“Đề tài Cải cách ruộng đất trong văn học Trung Quốc 60 năm qua” của GS. TS.Trần Tư Hòa (Đại học Phúc Đán, TQ) Chính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 8 bình luận

Phê bình kiểm dịch

Phê bình kiểm dịch                                                          Trần Đình Sử     Theo quan điểm của nhà phê bình văn học Pháp Albert Thibaudet (1874-1936) trong sách Sinh lí học phê bình (1922) thì phê bình chuyên nghiệp đối lập với phê bình tự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 13 bình luận