Tag Archives: lí luận văn học

Về bản chất của nghệ thuật

          VỀ BẢN CHẤT CỦA NGHỆ THUẬT                                        Ju. Lotman (Nga)        Khoa học và nghệ thuật giống như hai mắt của văn hoá con người. Chính do sự khác nhau của chúng (và cả sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 3 bình luận

Về sự phân biệt thi pháp học và lí luận văn học

Về sự phân biệt thi pháp học và lí luận văn học   Trần Đình Sử       1. Nêu vấn đề phân biệt và xác lập quan hệ giữa thi pháp học với lí luận văn học trong thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 1 bình luận

Lí luận văn học – khủng hoảng và lối thoát

      LÍ LUẬN VĂN HỌC KHỦNG HOẢNG VÀ LỐI THOÁT Trần Đính Sử   Nhìn suốt thế kỉ XX, lí luận văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ  đến năm 1945 phát triển đa dạng, nhiều chiều, song song … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 5 bình luận

Văn học và hiện thực trong tầm nhìn hiện đại

Văn học và hiện thực trong tầm nhìn hiện đại  Trần Đình Sử  1. Văn học – hiện thực là một trong bốn quan hệ cơ bản của văn học nghệ thuật      Văn học và hiện thực là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , , | 2 bình luận

Văn học và ý thức hệ xã hội

VĂN HỌC VÀ Ý THỨC HỆ XÃ HỘI   Trần Đình Sử     Vấn đề mối quan hệ giữa văn học nghệ thuật với ý thức hệ (hình thái ý thức xã hội) không mới, nhưng cũng không phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 5 bình luận

Lí luận văn học Trung Quốc chuyển đổi hình thái diễn ngôn

Lí luận văn học Trung Quốc chuyển đổi hình thái diễn ngôn   Trần Đình Sử             Diễn ngôn lí luận văn học là sản phẩm cỉa lịch sử. Ngữ canhrlichj sử đổi thay diễn ngôn chuyển đổi theo. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 3 bình luận

Bản chất xã hội, thẩm mĩ của diễn ngôn văn học

BẢN CHẤT XÃ HỘI, THẨM MĨ CỦA DIỄN NGÔN  VĂN HỌC         Văn học là nghệ thuật ngôn từ, nhưng cho đến nay trong hầu hết các tài liệu li luận văn học ở Việt Nam đều chỉ hiểu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 2 bình luận

Hệ hình phê bình văn học Trung Quốc – từ chính trị sang thẩm mĩ và học thuật

Hệ hình  phê bình văn học Trung Quốc- từ chính trị sang thẩm mĩ, học thuật   Trần Đình Sử        Lời người nghiên cứu: Bài nghiên cứu này tổng kết các đặc điểm và tính chất của phê bình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 6 bình luận