Tag Archives: kí hiệu văn học

Tính chất kí hiệu của chân dung nhân vật bằng ngôn từ trong văn học cổ điển Trung Quốc

TÍNH CHẤT KÝ HIỆU CỦA CHÂN DUNG NHÂN VẬT BẰNG NGÔN TỪ TRONG VĂN HỌC CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC B. L. Riftin, Viện sĩ Nga (Trần Đình Sử dịch) Lời người dịch. Kí hiệu học văn học đang được chú … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 4 bình luận

Văn học và hiện thực trong tầm nhìn hiện đại

Văn học và hiện thực trong tầm nhìn hiện đại  Trần Đình Sử  1. Văn học – hiện thực là một trong bốn quan hệ cơ bản của văn học nghệ thuật      Văn học và hiện thực là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , , | 2 bình luận