Category Archives: Thi pháp học

Toàn cảnh thi pháp học (Phần 2)

Cùng thời gian đầu thế kỉ, trường phái phê bình mới Anh, Mĩ gồm I. A. Richards, J. C. Ransom, A. Tate, C. Brooks, W. Empson, W. Wimsatt, R. Wellek… lấy văn bản làm đối tượng trung tâm của nghiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thi pháp học | Thẻ , , | 2 bình luận

Trần Đình Sử – Toàn cảnh thi pháp học (Phần 1)

1. Thi pháp học là một lĩnh vực nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong ngành nghiên cứu văn học thế kỉ XX, tuy có cội nguồn xa xưa nhưng đã được cải tạo triệt để, mang nội dung mới, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thi pháp học | Thẻ | 3 bình luận