Tag Archives: Văn học so sánh

Nguyễn Dữ và tiên thoại Trung Quốc

So sánh văn học và văn hoá : Nguyễn Dữ và tiên thoại Trung Quốc qua truyện Từ Thức lấy vợ tiên       Nghiên cứu văn học so sánh giữa văn học cổ Việt Nam và văn học cổ Trung Quốc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | 1 bình luận

So sánh các dị bản truyện Thầy bói sờ voi suy nghĩ về tâm thức dân gian Việt

SO SÁNH CÁC DỊ BẢN TRUYỆN “THẦY BÓI SỜ VOI” VÀ SUY NGHĨ VỀ TÂM THỨC DÂN GIAN VIỆT Trần Đình Sử  Trước hết xin hãy đọc bốn dị bản truyện sau đây. Truyện cổ dân gian Ấn Độ (Nxb. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | Bình luận về bài viết này