Tag Archives: văn học và lí luận văn học Việt Nam

Tăng cường tính hiện đại trong văn học và lí luận văn học Việt Nam

TĂNG CƯỜNG TÍNH HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC VÀ LÍ LUẬN VĂN HỌC VIỆT NAM Trần Đình Sử Tính dân tộc và tính hiện đại là hai thuộc tính căn bản của nền văn hoá dân tộc, xử lí đúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này