Tag Archives: tu từ học

Kí hiệu học văn học

Kí hiệu học văn học   Tz. Todorrov Trần Đình Sử dịch        Tiêu đề của báo cáo này  và tên của phân ban, mà đó là lí do để viết ra nó, có thể tạo ra ấn tượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 4 bình luận

Mấy vấn đề thơ mới như là một cuộc cách mạng trong thơ Việt

Mấy vấn đề thi pháp thơ mới như là một cuộc cách mạng trong thơ Việt   Trần Đình Sử         Phong trào Thơ mới  là một cuộc cách mạng trong thi ca Việt Nam, cuộc cách mạng đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

Khái niệm diễn ngôn trong nghiên cứu văn học hôm nay

Khái niệm diễn ngôn trong nghiên cứu văn học hôm nay   Trần Đình Sử        Thời gian gần đây khái niệm diễn ngôn đẫ xuất hiện rất nhiều trong các bài nghiên cứu đủ loại, nhiều đến mức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 3 bình luận