Tag Archives: Giải cấu trúc

Về bản chất của nghệ thuật

          VỀ BẢN CHẤT CỦA NGHỆ THUẬT                                        Ju. Lotman (Nga)        Khoa học và nghệ thuật giống như hai mắt của văn hoá con người. Chính do sự khác nhau của chúng (và cả sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 3 bình luận

Giải cấu trúc và nghiên cứu, phê bình văn học

Giải cấu trúc và nghiên cứu, phê bình văn học Trần Đình Sử Giải cấu trúc là một trào lưu tư tưởng hậu hiện đại trong khoa học xã hội và nhân văn, xuất hiện ở phương Tây từ cuối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 5 bình luận

Giải cấu trúc và chuyển đổi hình thái diễn ngôn trong lí luận phê bình văn học Trung Quốc

Giải cấu trúc và chuyển đổi hình thái diễn ngôn trong lí luận, phê bình  văn học Trung Quốc   Trần Đình Sử             Sau khi kết thúc đại cách mạng văn hoá, cùng với việc đập tan bè … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , | 4 bình luận