Tag Archives: lịch sử văn học Việt Nam hiện đại

Mấy vấn đề thơ mới như là một cuộc cách mạng trong thơ Việt

Mấy vấn đề thi pháp thơ mới như là một cuộc cách mạng trong thơ Việt   Trần Đình Sử         Phong trào Thơ mới  là một cuộc cách mạng trong thi ca Việt Nam, cuộc cách mạng đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này