Category Archives: Uncategorized

TÁC GIẢ, HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ VÀ KIỂU TÁC GIẢ TRONG VĂN HỌC

1.1Tác giả trong lịch sử văn học Tác giả (tiếng La Tinh là auctor – chủ thể hành động, người đặt nền móng, người lập pháp, người thấy và nói riêng là người sáng tạo tác phẩm) trong lịch sử … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

THÚ CHƠI SÁCH CỦA HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN

THÚ CHƠI SÁCH CỦA HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐẶNG TIẾN – THI PHÁP VÀ THƠ

Đặng Tiến là một nhà phê bình văn học có tiếng ở miền Nam Việt Nam trước 1975. Do hoàn cảnh chiến tranh và cư ngụ nước ngoài, bạn đọc trong nước, nhất là người miền Bắc, từ sau 1975 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐỐI THOẠI – HỆ HÌNH MỚICỦA PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Nếu văn học nghệ thuật là phát ngôn về nhân sinh dưới hình thức ngôn ngữ nghệ thuật, thì phê bình văn học là nghệ thuật khám phá ý nghĩa nhân sinh trong sáng tác, khám phá văn hoá cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

VĂN HỌC KHÁI LUẬN CỦA ĐẶNG THAI MAI –

CHỖ MẠNH VÀ CHỖ YẾU Trần Đình Sử Công cuộc hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX tiến hành một cách toàn diện: từ sáng tác thơ văn cho đến phê bình, lý luận. Trong quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

HƯ CẤU, PHI HƯ CẤU VÀ BẢN CHẤT CỦA SÁNG TẠO VĂN HỌC

Trần Đình Sử     Ai cũng biết hư cấu là vấn đề cốt lõi của văn học, nghệ thuật. Nhưng hiểu hư cấu như thế nào vẫn đang là vấn đề chưa được thống nhất. Nhiều người đồng nhất tưởng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TỐ HỮU BÀN VỀ THƠ

Một lần tôi đến chơi nhà thơ Tố Hữu theo lời mời của ông. Ông nói nhiều về tiếng Việt, về tiếng Huế, vê việc đưa chúng vào thơ. Ông có mấy ý rất đáng chú ý. Theo ông thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

VĂN HỌC NHƯ LÀ TRÒ CHƠI

Bản chất trò chơi của văn học nghệ thuật đã được thừa nhận hồn nhiên trong thực tế. Mỗi khi nói về văn nghệ người ta đều nói đến đọc cho vui, đọc giải trí, đọc cho đỡ buồn, văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

NGHĨ VỀ LỊCH SỬ PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIÊT NAM HIỆN ĐẠI

Lịch sử phê bình không thể giản đơn là hàng bia Quốc tử giám hay gác khói Kì Lân  để ghi tên biểu dương các công thần trong lịch sử. Lịch sử phải là một hình thức phản tư, một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐẶNG ANH ĐÀO VỚI LỐI ĐỌC ĐA ÂM

     Các nhà nữ phê bình văn học Việt Nam rất đông đảo và tài năng. Tính từ trước 1945 có Đạm Phương, Nguyễn Thị Kiêm, kể từ những năm 60 có Thiếu Mai, Ngọc Trai, Lê Thị Đức Hạnh, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này