Category Archives: Uncategorized

TỔ CHỨC CHỦ THỂ CỦA VĂN BẢN (3)

III. MÔ HÌNH TỰ SỰ 1. Vấn đề mô hình tự sự           Mô hình tự sự là một trong những vấn đề trung tâm của lý luận tự sự, bao gồm mô hình người trần thuật, điểm nhìn, quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TỔ CHỨC CHỦ THỂ CỦA VĂN BẢN(2)

II. ĐIỂM NHÌN TRONG VĂN BẢN 1. Vấn đề điểm nhìn trong văn bản.           Vấn đề điểm nhìn văn bản, theo Ju.Lotman, bao giờ cũng là vấn đề quan hệ giữa người sáng tạo và cái được sáng tạo. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TỔ CHỨC CHỦ THỂ CỦA VĂN BẢN

KHÁI NIỆM TỔ  CHỨC CHỦ THỂ CỦA VĂN BẢN 1.Tổ chức chủ thể của văn bản Mọi thế giới nghệ thuật của tác phẩm văn học đều có một tổ chức khách thể, bao gồm con người ,đồ vật, sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT (3, tiếp)

IV. THI PHÁP NGÔN TỪ TRÊN CẤP ĐỘ HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT Ngôn từ văn học trên cấp độ nghệ thuật là một lĩnh vực rất rộng lớn bao gồm thơ ca, kịch, tự sự. Trong thơ ca đơn vị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT (tiếp)

III.THI PHÁP NGÔN TỪ TRÊN CẤP ĐỘ NGÔN NGỮ Nghiên cứu thi pháp ngôn ngữ văn học có truyền thống lâu đời. A. Veselovski cuối thế kỉ XIX trong Thi pháp học lịch sử đã nghiên cứu dịnh ngữ nghệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

1.    NGÔN TỪ VĂN HỌC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG NGHỆ THUẬT

1.1. Ngôn từ nghệ thuật và ngôn từ tự nhiên Văn học là nghệ thuật ngôn từ. Nhưng nghệ thuật ngôn từ từ xa xưa đã bao gồm không chỉ thơ trữ tình, kịch, sử thi, mà bao gồm cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

VĂN TẾ PHAN CHÂU TRINH

(PHAN BỘI CHÂU) I – NGUYÊN VĂN VÀ THÍCH NGHĨA A – Nguyên văn                                      B – Thích nghĩa 1. Than ôi, tuồng thiên diễn mưa Âu gió Mỹ, cuộc nọ kém thua hơn được, ngó non sông nên nhớ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐIỂN CỐ TRONG TRUYỆN KIỀU

Trần Đình Sử           Điển cố là một trong những biện pháp tu từ cơ bản của văn chương cổ điển. Theo Vương Lực trong sách Cổ đại Hán ngữ, trong văn chương cổ có tám phương thức tu từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

SỐ PHẬN CON NGƯỜI

Số phận con người là tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Nga (Xô viết) Mikhain Sôlôkhôp, được giải thưởng Nôben năm 1965. Số phận con người được viết vào năm 1957 sau mười năm thai nghén, nghiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

BA BÀI THƠ CỦA LÍ BẠCH

HÀNH LỘ NAN (Đường đi khó) (LÝ BẠCH) Lý Bạch sống vào thời kỳ nhà Đường đang từ cường thịnh chuyển sang suy vi, song với tinh thần khát khao lập nghiệp, ông muốn tạo dựng cho mình một sự nghiệp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này