Author Archives: Trần Đình Sử

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội

Người kể chuyện và loại hình của nó

Người kể chuyện là một yếu tố của tự sự. Người kể chuyện nghĩa đen là kẻ kể (câu chuyện) cho người đọc nghe. Đó là nhân vật trung tâm của tự sự, bởi vì toàn bộ văn bản tự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐỖ LAI THÚY VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM PHƯƠNG PHÁP

Đỗ Lai Thúy thuộc thế hệ các nhà phê bình văn học xuất hiện sau thời Đổi mới, sau năm 1990, không bị ràng buộc bởi các lí thuyết giáo điều của Nga Xô, Trung Quốc hay Việt Nam. Ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Sự kiện, nhân vật và tình tiết truyện

Đối tượng nghiên cứu của tự sự học là văn bản tự sự. Theo G. Genette: “Tự sự là trình bày một sự kiện hay một chuỗi sự kiện có thực hay hư cấu, bằng phương tiện ngôn ngữ, đặc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Sự chuyển hướng nghiên cứu từ câu chuyện

sang cấu trúc, ngữ pháp truyện kể I. Quan niệm câu chuyện truyền thống Quan niệm truyền thống về câu chuyện bắt đầu từ Aristote, nhà lí luận cổ đại. Trong sách Nghệ thuật thơ ca (Thi pháp học) Aristote … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Dẫn nhập

Tự sự học – Lí thuyết và ứng dụng Tự sự (narrative) là một phạm vi rộng lớn trong hoạt động giao tiếp của con người nói chung cũng như trong vô vàn thể loại văn học hoặc phi văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG TRONG TRUYỀN THỐNG VĂN HỌC THẾ GIỚI

Trần Đình Sử Thơ Hồ Xuân Hương đã được nói đến rất nhiều, lần này khó mà nói được  điều gì mới. Bài này chỉ gợi lên một vài khía cạnh nào đó thôi. Nói đến thơ Hồ Xuân Hương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TÁC GIẢ, HÌNH TƯỢNG TÁC GIẢ VÀ KIỂU TÁC GIẢ TRONG VĂN HỌC

1.1Tác giả trong lịch sử văn học Tác giả (tiếng La Tinh là auctor – chủ thể hành động, người đặt nền móng, người lập pháp, người thấy và nói riêng là người sáng tạo tác phẩm) trong lịch sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

THÚ CHƠI SÁCH CỦA HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN

THÚ CHƠI SÁCH CỦA HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐẶNG TIẾN – THI PHÁP VÀ THƠ

Đặng Tiến là một nhà phê bình văn học có tiếng ở miền Nam Việt Nam trước 1975. Do hoàn cảnh chiến tranh và cư ngụ nước ngoài, bạn đọc trong nước, nhất là người miền Bắc, từ sau 1975 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐỐI THOẠI – HỆ HÌNH MỚICỦA PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Nếu văn học nghệ thuật là phát ngôn về nhân sinh dưới hình thức ngôn ngữ nghệ thuật, thì phê bình văn học là nghệ thuật khám phá ý nghĩa nhân sinh trong sáng tác, khám phá văn hoá cảm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này