Author Archives: Trần Đình Sử

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội

LẠI BÀN VỀ ĐOẠN KẾT CỦA TRUYỆN KIỀU

LẠI BÀN VỀ ĐOẠN KẾT CỦA TRUYỆN KIỀU Trần Đình Sử Đã có nhiều người bàn về đoạn kết Truyện Kiều, cóóy kiến cho rằng để Kim Kiều tái hợp trong cái tình “cầm kì”, một thứ hôn nhân không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Về thuật ngữ “cốt truyện”

VỀ THUẬT NGỮ CỐT TRUYỆN Trần Đình Sử Tôi đã từng có nhiều lăn tăn về thuật ngữ “cốt truyện” trong tiếng Việt khi đặt nó bên cạnh thuật ngữ tiếng Nga là siuzhet, hoặc thuật ngữ “tình tiết” trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyển hường nghiên cứu văn hoá ở Trung Quốc

Chuyển hướng nghiên cứu văn hoá trong lí luận phê bình văn học Trung Quốc Trần Đình Sử Nghiên cứu văn hoá học là một khuynh hướng mới rất sôi động trong khoa học nhân văn trên thế giới từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Anh Hoàng Ngọc Hiến trong tôi

Anh Hoàng Ngọc Hiến trong tôi   Trần Đình Sử   Tôi quen anh Hoàng Ngọc Hiến bắt đầu từ năm 1966 khi tôi nhận quyết định về công tác trường Vinh ở nghệ An. Biết tôi sắp về Vinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đóng góp của Giáo sư Lê Trí Viễn cho ngành văn học sử Việt Nam

ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO SƯ LÊ TRÍ VIỄN CHO NGÀNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM Trần Đình Sử Giáo sư Lê Trí Viễn là giáo sư đầu ngành, cây đại thụ uyên bác, năng sản và rất mực  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

M.Những vấn đề thi pháp Dostoievski của ông

Quyển sách Những vấn đề thi pháp Đốtxtôiépxki do Bakhtin viết năm 1929 đến nay đã in đến lần thứ tư ở Nga thời Xô viết, còn sau thời Xô viết còn được xuất bản nhiều lần, kể cả toàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRÒ CHUYỆN THÁNG 9    

TRÒ CHUYỆN THÁNG 9                                                                          Hoàng Đăng Khoa                                                                        GS.TS.NGND. Trần Đình Sử   Có những đổi thay tạo nên đứt gãy văn hoá     Một ngày Hà Nội tháng chín, khi heo may theo thầy cô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện Kiều trong chương trình giáo dục Việt Nam

Truyện Kiều trong chương trình trung học phổ thong Việt Nam từ trước đến nay – mấy vấn đề suy nghĩ Trần Đình Sử Từ khi có chương trình dạy văn học Việt Nam trong nhà trường phổ thong từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Bính – nhà thơ điệu nói trong phong trào thơ mới lãng mạn 1932 – 1945

NGUYỄN BÍNH – NHÀ THƠ ĐIỆU NÓI TRONG PHONG TRÀO THƠ MỚI LÃNG MẠN 1932 – 1945 Trần Đình Sử Bất cứ nền thi ca nào đủ lớn đều thấy có quy luật này. Trên nền tảng các hình thức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LÃ NGUYÊN VÀ PHÊ BÌNH KÍ HIỆU HỌC

Lã Nguyên và phê bình kí hiệu học (Thay lời bạt) Trần Đình Sử Mặc dù kí hiệu học đã được giới thiệu và ứng dụng vào Việt Nam từ những năm 70 thế kỉ trước, song phải đến Phê … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?