Author Archives: Trần Đình Sử

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội

Về hình thức tự sự của Truyện Kiều

Như M.Bakhtin đã nói, hình thức văn học không bao giờ là hình thức bề ngoài dùng để trang trí cho một nội dung có sẵn đã biết, mà là hình thức dùng để biểu hiện cái nội dung mới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐỘC THOẠI NỘI TÂM VÀ CẤU TRÚC TỰ SỰ CỦA TRUYỆN KIỀU

Độc thoại nội tâm và dòng ý thức theo nhận thức chung hiện nay là hai biện pháp nghệ thuật nổi bật của tiểu thuyết hiện đại, xuất hiện vào khoảng trước sau đại chiến thế giới lần thứ nhất. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Kí ức văn hóa dân tộc đang vỡ vụn và phân mảnh hóa

Trần Đình SửVăn hóa và kí ức không tách rời nhau. Có người nói văn hóa là những gì còn lại sau khi đã quên hết. Cái còn lại ấy chính là kí ức văn hóa. Kí ức không phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Mạc Ngôn – nhà văn vượt qua thể loại tiểu thuyết lịch sử cách mạng Trung Quốc

Trần Đình Sử       Từ khi tiểu thuyết Báu vật của đời của Mạc Ngôn xuất hiện năm 1995, giới phê bình văn học Trung Quốc lập tức chia rẻ. Một luồng ý kiến phê bình tác phẩm là phản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TỔ CHỨC CHỦ THỂ CỦA VĂN BẢN (3)

III. MÔ HÌNH TỰ SỰ 1. Vấn đề mô hình tự sự           Mô hình tự sự là một trong những vấn đề trung tâm của lý luận tự sự, bao gồm mô hình người trần thuật, điểm nhìn, quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TỔ CHỨC CHỦ THỂ CỦA VĂN BẢN(2)

II. ĐIỂM NHÌN TRONG VĂN BẢN 1. Vấn đề điểm nhìn trong văn bản.           Vấn đề điểm nhìn văn bản, theo Ju.Lotman, bao giờ cũng là vấn đề quan hệ giữa người sáng tạo và cái được sáng tạo. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TỔ CHỨC CHỦ THỂ CỦA VĂN BẢN

KHÁI NIỆM TỔ  CHỨC CHỦ THỂ CỦA VĂN BẢN 1.Tổ chức chủ thể của văn bản Mọi thế giới nghệ thuật của tác phẩm văn học đều có một tổ chức khách thể, bao gồm con người ,đồ vật, sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT (3, tiếp)

IV. THI PHÁP NGÔN TỪ TRÊN CẤP ĐỘ HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT Ngôn từ văn học trên cấp độ nghệ thuật là một lĩnh vực rất rộng lớn bao gồm thơ ca, kịch, tự sự. Trong thơ ca đơn vị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

NGÔN TỪ NGHỆ THUẬT (tiếp)

III.THI PHÁP NGÔN TỪ TRÊN CẤP ĐỘ NGÔN NGỮ Nghiên cứu thi pháp ngôn ngữ văn học có truyền thống lâu đời. A. Veselovski cuối thế kỉ XIX trong Thi pháp học lịch sử đã nghiên cứu dịnh ngữ nghệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

1.    NGÔN TỪ VĂN HỌC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG NGHỆ THUẬT

1.1. Ngôn từ nghệ thuật và ngôn từ tự nhiên Văn học là nghệ thuật ngôn từ. Nhưng nghệ thuật ngôn từ từ xa xưa đã bao gồm không chỉ thơ trữ tình, kịch, sử thi, mà bao gồm cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này