Tag Archives: đổi mới lý luận văn học

Lý luận văn học mác xít trong bối cảnh toàn cầu hóa tri thức

LÝ LUẬN VĂN HỌC MÁC XÍT  TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ TRI THỨC Trần Đình Sử Lý luận văn học mác xít hơn một thế kỷ qua gắn bó với văn học cách mạng nhiều nước, trong đó có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 1 bình luận