Tag Archives: lí luận

TỪ HÁN VIỆT GỐC NHẬT TRONG TIẾNG VIỆT

TỪ HÁN VIỆT GỐC NHẬT TRONGTIẾNG VIỆT TRẦN ĐÌNH SỬ 1. Tiếng Việt có một vốn từ Hán Việt rất lớn. Tuy chưa có con số thống kê thật xác định, song các nhà ngôn ngữ học ước lượng số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 2 bình luận