Tag Archives: chủ nghĩa hiện thực

Văn học và hiện thực trong tầm nhìn hiện đại

Văn học và hiện thực trong tầm nhìn hiện đại  Trần Đình Sử  1. Văn học – hiện thực là một trong bốn quan hệ cơ bản của văn học nghệ thuật      Văn học và hiện thực là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , , | 2 bình luận