Tag Archives: tiểu thuyết phức điệu

Bakhtin và Những vấn đề thi pháp Dostoievski của ông

M. BAKHTIN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THI PHÁP DOSTOIEVSKI CỦA ÔNG  Quyển sách Những vấn đề thi pháp Đốtxtôiépxki do Bakhtin viết năm 1929 đến nay đã in đến lần thứ tư ở Nga thời Xô viết, còn sau thời Xô … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 4 bình luận