Tag Archives: phủ nhận Bakhtin

Mấy suy nghĩ về việc nghiên cứu Bakhtin

MẤY SUY NGHĨ VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU M.M. BAKHTIN (Nhân bài báo của Ngô Tự Lập Đọc sách “Lột mặt nạ Bakhtin – câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bơm và một cơn mê sảng tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 2 bình luận