Tag Archives: thi pháp văn học cổ

Tính chất kí hiệu của chân dung nhân vật bằng ngôn từ trong văn học cổ điển Trung Quốc

TÍNH CHẤT KÝ HIỆU CỦA CHÂN DUNG NHÂN VẬT BẰNG NGÔN TỪ TRONG VĂN HỌC CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC B. L. Riftin, Viện sĩ Nga (Trần Đình Sử dịch) Lời người dịch. Kí hiệu học văn học đang được chú … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 4 bình luận