Tag Archives: hệ hình nghiên cứu văn học

Bước ngoặt diễn ngôn và sự đổi thay hệ hình nghiên cứu văn học

Bước ngoặt diễn ngôn và sự đổi thay hệ hình  nghiên cứu văn học   Trần Đình Sử 1. Bước ngoạt diễn ngôn và sự đổi thay quan niệm vê bản thể luận. “Diễn ngôn” là thuật ngữ mới của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 4 bình luận