Tag Archives: văn học ngoại biên

Viết ngoại biên

Viết ngoại biên Lưu Tâm Vũ (Hội nhà văn Trung Quốc) Trần Đình Sử trích dịch Lời người dịch. Đây là quan điểm của nhà văn Lưu Tâm Vũ, sinh năm 1942, tác giả truyện ngắn Chủ nhiệm lớp, mở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 4 bình luận