Tag Archives: Trương Tửu

Nghĩ về phương pháp phê bình văn học của nhà văn Trương Tửu

NGHĨ VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÊ BÌNH VĂN HỌC CỦA NHÀ VĂN TRƯƠNG TỬU Trần Đình Sử        Tuyển tập nghiên cứu, phê bình cùng tập Tuyển tập nghiên cứu văn hóa  dày dặn của nhà nghiên cứu văn học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 2 phản hồi