Tag Archives: tính nhân văn

Tính nhân văn trong phê bình văn học hôm nay

TÍNH NHÂN VĂN TRONG PHÊ BÌNH VĂN HỌC HÔM NAY Trần Đình Sử      Thực tế nghèo nàn về thành tựu khoa học xã hội và nhân văn của chúng ta có thể tìm thấy nguyên nhân trong lối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 3 bình luận