Tag Archives: quan điểm nhiều chiều

Nghiên cứu so sánh các cuộc cách mạng

Ai nhân danh cách mạng để bắt giữ pháp luật, tự do và nhân tính?   Đinh Phàm Trần Đình Sử dịch        Mặc dù tôi không thích Arendt, bởi vì bà có quan hệ mờ ám, vừa học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 10 bình luận