Tag Archives: ngoại biên hóa

Ngoại biên hóa trong tiến trình văn học Việt Nam đương đại

Ngoại biên hóa trong tiến trình văn học Việt Nam đương đại   Trần Đình Sử   1. Đặt vấn đề: Trước thời kì Đổi mới, nước ta chỉ có độc tôn một thứ lí luận, phê bình và văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 5 bình luận