Tag Archives: Lịch sử sáng tạo tác phẩm

Lịch sử sáng tạo tác phẩm như một vấn đề nghiên cưu

Lịch sử sáng tạo tác phẩm văn học  một vấn đề khoa học (phần 1)     Khi văn học phát triển đến giai đoạn chín muồi thì ý thức về nghề nghiệp và quá trình sáng tạo nảy sinh. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 3 bình luận