Tag Archives: đổi mới phương pháp dạy học văn

Từ giảng văn qua phân tích đến đọc hiểu

     TỪ GIẢNG VĂN QUA PHÂN TÍCH TÁC PHẨM     ĐẾN DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC    Trần Đình Sử      Hoạt động dạy học văn trong nhà trường đã trải qua ba giai đoạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | 1 bình luận