Tag Archives: đọc nhầm

Nhân chuyện “bi kịch đọc không vỡ chữ” bàn thêm về đọc nhầm

Nhân chuyện “bi kịch đọc không vỡ chữ”, bàn thêm về “đọc nhầm”   Trần Đình Sử   Bài tham luận về “bi kịch đọc không vỡ chữ” của PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái đọc tai hội nghị phê … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , | 4 bình luận