Tag Archives: biểu tượng chim

Hai con chim, hai thời đại

Hai con chim, hai thời đại   Trần Đình Sử   Hôm nay tình cờ đọc trên trang blog của Trần Nhương bài thơ Vô đề của Vũ Duy Chu. Bài thơ như sau:             … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ | 7 bình luận