Tag Archives: bạo lực

Bạo lực – sự tha hóa nhân tính

  Bạo lực – sự tha hóa nhân tính   Trần Đình Sử lược thuật (“Đề tài Cải cách ruộng đất trong văn học Trung Quốc 60 năm qua” của GS. TS.Trần Tư Hòa (Đại học Phúc Đán, TQ) Chính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , | 8 bình luận