Category Archives: Uncategorized

VĂN HỌC KHÁI LUẬN CỦA ĐẶNG THAI MAI –

CHỖ MẠNH VÀ CHỖ YẾU Trần Đình Sử Công cuộc hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX tiến hành một cách toàn diện: từ sáng tác thơ văn cho đến phê bình, lý luận. Trong quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

HƯ CẤU, PHI HƯ CẤU VÀ BẢN CHẤT CỦA SÁNG TẠO VĂN HỌC

Trần Đình Sử     Ai cũng biết hư cấu là vấn đề cốt lõi của văn học, nghệ thuật. Nhưng hiểu hư cấu như thế nào vẫn đang là vấn đề chưa được thống nhất. Nhiều người đồng nhất tưởng … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

TỐ HỮU BÀN VỀ THƠ

Một lần tôi đến chơi nhà thơ Tố Hữu theo lời mời của ông. Ông nói nhiều về tiếng Việt, về tiếng Huế, vê việc đưa chúng vào thơ. Ông có mấy ý rất đáng chú ý. Theo ông thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

VĂN HỌC NHƯ LÀ TRÒ CHƠI

Bản chất trò chơi của văn học nghệ thuật đã được thừa nhận hồn nhiên trong thực tế. Mỗi khi nói về văn nghệ người ta đều nói đến đọc cho vui, đọc giải trí, đọc cho đỡ buồn, văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

NGHĨ VỀ LỊCH SỬ PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIÊT NAM HIỆN ĐẠI

Lịch sử phê bình không thể giản đơn là hàng bia Quốc tử giám hay gác khói Kì Lân  để ghi tên biểu dương các công thần trong lịch sử. Lịch sử phải là một hình thức phản tư, một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

ĐẶNG ANH ĐÀO VỚI LỐI ĐỌC ĐA ÂM

     Các nhà nữ phê bình văn học Việt Nam rất đông đảo và tài năng. Tính từ trước 1945 có Đạm Phương, Nguyễn Thị Kiêm, kể từ những năm 60 có Thiếu Mai, Ngọc Trai, Lê Thị Đức Hạnh, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Vn đ bi dưỡng văn hóa đc

Sách là kho tàng tri thức của dân tộc và nhân loại. Đọc sách là phương thức tích lũy, phát triển, tiếp biến tri thức của nhân loại. Phương tiện dùng để cố định, sản xuất và lưu truyền văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

GS, TS, NGND Trần Đình Sử, nhà lý luận-phê bình tài năng

QĐND – 31/07/2014 22:20 QĐND – Nói đến Trần Đình Sử không thể không ca ngợi ông là một nhân cách khoa học có bản lĩnh. Để có được điều đó, ông đã phải nỗ lực vượt bậc: Nỗ lực đọc, nỗ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

VỀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Phê bình văn học là bộ phận không tách rời của một nền văn học. Có văn học thì có phê bình như hai tấm gương soi vào nhau, nhưng phê bình như một ngành của văn học thì đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

NGUYỄN VĂN TRUNG –   ĐỔI MỚI PHÊ BÌNH VĂN HỌC MIỀN NAM (BÀI CÓ BỔ SUNG)

     Nguyễn Văn Trung là học giả nổi tiếng, có hoạt động đa dạng: triết học, báo chí, biên khảo, hoạt động xã hội, “có tầm ảnh hưởng lớn” (Võ Phiến). Trong bài này chúng tôi chỉ nói về vai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này